نوشته‌ها

897987

همنوازی در مایه ابوعطا-اسماعیلی،بهاری،موسوی،شهناز،پایور

همنوازی در مایه ابوعطا-اسماعیلی،بهاری،موسوی،شهناز،پایور

تمبک: محمد اسماعیلی، کمانچه: علی اصغر بهاری، نی: محمد موسوی، تار: جلیل شهناز، سنتور: فرامرز پایور،، دقت بفرمایید هیچ نتی جلوی کسی نیست!!!