فرهنگنامه موسیقی- گزیده ای از ارکسترهای ایرانی

📖 گزیده ای از ارکسترهای ایرانی در صده اخیر ▫️ارکس شاهی دوره…
۱۳۹۶-۰۴-۳۰/توسط بیدل

آواز بیات تهرون چیست؟

📖محمد منتشری ▫️بیات تهرون یک لحن در آواز است ... اما هنوز برای…
۱۳۹۶-۰۴-۳۰/توسط بیدل

شیوه تدریس محمد منتشری

شیوه تدریس محمد منتشری با خواندن این مقاله موارد زیر برای ش…
۱۳۹۶-۰۴-۳۰/توسط بیدل

رعایت کپی رایت

رعایت حق کپی رایت را از خودمان شروع کنیم... - متاسفانه در ای…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – قول و غزل

قول و غزل در موسیقی قدیم قسمتی را که خواننده آزاد و بدون وز…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – جوغ و جینگ

جوغ: در منطقه کرمان بدنه ای سنگی به شکل دیگ است که بر دهانه آن…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

انواع صدا و محدوده صوتی آن

انواع صدا و محدوده های نتی آن - زنان: سوپرانو، متزو سوپرانو، کنت…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – انواع ارکستر

انواع ارکسترهای معروف - ارکستر سمفونی: به‌عنوان بزرگترین نوع ارکستر ش…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

راه تضمینی خواننده شدن!!

ما خواننده شدن شما را صد در صد تضمین می کنیم!!! اگر بخواهیم ن…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – پیاده ، پیشباز

* پیاده بخشی ها در اجرای موسیقی ترکمنی ابتدا قطعه ای را به عنوان پیش…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – نت های شاهد، ایست، شروع , متغیر

فرهنگنامه موسیقی * نت شاهد در موسیقی ایرانی نت شاهد، نتی است که در…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – تخت طاقدیس

تخت طاقدیس تختی بوده است چند طبقه که صور جمیع بروج و کواکب ر…
۱۳۹۶-۰۴-۲۱/توسط بیدل
بارگذاری موارد بیشتر